Un postre con menos calorías que un pay tradicional pero igual de sabroso.